مشاور مالی

تحلیل صورت های مالی

صورت های مالی شرکت که به صورت عمومی شامل صورت سود و زیان، ترازنامه، و صورت گردش وجه نقد می شود. مشاور مالی اقدام به تحلیل صورت های مالی منتشر شده می کند و با گزارش های سال های گذشته و همچنین رقبا مقاسیه و رشد و کاهش عملکرد فعلی را گزارش و علت آن را مشخص می کند.

تحلیل صورت های مالی ابزاری برای تهیه استراتژیک و برنامه ریزی اهداف سازمان است. با بدست آوردن نقطه ضعف و قوت سازمان به مدیریت درستی برای بهره وری و کنترل هزینه خواهیم رسید که در نهایت باعث افزایش کارایی و سود می شود.

مدیریت بهره وری در کسب و کار های امروزی برای کاهش هزینه و افزایش کارایی بسیار مهم است.

خدمات مرکز علم و تکنولوژی ایران

مرکز علم و تکنولوژی ایران به صورت آماده ارایه خدمات مشاوره ای به کلیه کسب و کار های کوچک و بزرگ است. استخدام مشاور مالی برای سازمان های پر هزینه است از این رو مشاورین مرکز علم و تکنولوژی به صورت خصوصی و دوره ای آماده ارایه خدمات مشاوره مالی و تهیه گزارش های تحلیل صورت های مالی برای شما هستند.

مشاور مالی

مشاور مالی یکی از موقعیت های بالا در سازمان های تجاری است. در اقتصاد نوین موقعیت مدیر مالی هم راستای مدیر عامل شرکت است و کلیه مدیران میانی به ایشان گزارش می دهند. که شامل مدیر بازاریابی، مدیر حسابداری، مدیر تولید، مدیر فروش، مدیر تحقیقات و … می شود.

مشاور مالی کلیه گزارش ها را دریافت می کنند و در دوره های کوتاه مدت و بلند مدت با تحلیل اطلاعات وضعیت شرکت را مشخص می کند. بعد از تحلیل صورت های مالی شرایط بهبود و ضعف آن را مشخص می کند. در نهایت مشاور مالی خلاصه تحقیقات را به مدیر عامل تحویل می دهد و با مشاوره و هم فکری با ایشان اقدام به طراحی استراتژیک برای افزایش فروش و یا رسیدن به یک هدف خاص صورت می گیرد.

مشاور مالی با واقعیت ها و صورت های کمی طرف است و همیشه در تصمیمات بلند پروازانه مدیران مسولیت کنترل و سنجس ریسک تصمیم گیری آنها را بر عهده دارد. مشاور مالی بعد از دریافت دستور هدف گذاری سازمان از طرف مدیر عامل با به گارگیری مدیران میانی شروع به تحلیل ریسک هدف کرده و مدیر را از ادامه آن هدف آگاه می سازد.

مشاور مالی نقش محافظ منابع مالی در شرکت های تجاری است. وجود مشاور مالی یا CFO در کلیه شرکت های تجاری امروزی حیاتی است.

فعالیت ها

دیگر فعالیت های مرکز تبادل علم و تکنولوژی ایران را بررسی نمایید
تحلیل ریسک سرمایه

تحلیل ریسک سرمایه

مشاور استارت آپ

مشاور استارت آپ

مشاور ایجاد کسب و کار

مشاور ایجاد کسب و کار

مشاور مالی

مشاور مالی

توسعه و رشد کسب و کار

توسعه و رشد کسب و کار

ادغام و جذب

ادغام و جذب