مشاور استارت آپ

استارت آپ

استارت آپ یا کسب و کار نو به تجارتی گفته می شود که در نتیجه یک کار آفرینی  و در جهت تولید راه حلی نوآورانه و دوام پذیر برای یک مشکل خاص و یا اصلاح یک نیاز در بازار شکل گرفته است.

به صورت معمول استارت آپ ها یک سرمایه گذاری پر ریسک است و از یک مدل کسب و کار مشخص بهره نمی برند و بازار هدفشان بر محور فرضیات است. طیف فعالیت استارت آپ ها می تواند در تمام صنایع باشد اما می شود گفت در حوزه تکنولوژی در اکثریت هستند. 

شرکت های استارت آپ از رشد بسیار سریعی برخوردار هستند از این رو نظر بسیاری از سرمایه گذاران را به خود جلب می کند.

خدمات مخصوص صاحبان ایده

مرکز تبادل علم و تکنولوژی ایران آماده اریه خدمات زیر به گروه های استارت آپ و یا کسب و کار های نوپا است:

 

 • تحلیل ایده
 • ارزشیابی ایده
 • بررسی فنی و اجرایی
 • پیش بینی صورت های مالی
 • محاسبه ریسک سرمایه
 • مشاوره جهت جذب سرمایه گذار
 • تهیه برنامه تجاری یا Business Plan
 • تهیه استراتژیک
 • مشاوره جهت اجرا
 • مشاوره برای تهیه قرار داد ها

خدمات مخصوص سرمایه گذاران

مرکز تبادل علم و تکنولوژی ایران آماده ارایه خدمات زیر به سرمایه گذاران می باشد:

 

 • ارزشیابی ایده
 • ارزشیابی اسمی استارت آپ
 • بررسی دارایی های مشهود و نامشهود
 • بررسی صورت های مالی
 • محاسبه ریسک
 • محاسبه برگشت سرمایه
 • مشاوره برای تهیه قرار داد

مرکز تبادل علم و تکنولوژی ایران یکی از مراکز بزرگ آموزش و برگزاری دوره های استارت آپ است. این مرکز آماده همکاری با کلیه سازمان ها برای برگزاری هدفمند استارت آپ ویکند می باشد.

حوزه های دارای اولویت:

 • انرژی های تجدید پذیر
 • آبیاری
 • تکنولوژی

برای شروع دوره ها و شرکت در استارت آپ ویکند ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید.

فعالیت ها

دیگر فعالیت های مرکز تبادل علم و تکنولوژی ایران را بررسی نمایید
تحلیل ریسک سرمایه

تحلیل ریسک سرمایه

مشاور استارت آپ

مشاور استارت آپ

مشاور ایجاد کسب و کار

مشاور ایجاد کسب و کار

مشاور مالی

مشاور مالی

توسعه و رشد کسب و کار

توسعه و رشد کسب و کار

ادغام و جذب

ادغام و جذب