تحلیل ریسک سرمایه

ریسک

ریسک احتمال از دست دادن بخشی و یا کل سرمایه است. از این رو توجه به محاسبه ریسک و تحلیل ریسک قبل از هر گونه تصمیم جهت سرمایه گذاری و انجام کاری حیاتی است.

 

محاسبه ریسک روش های متعددی دارد و می توان با طراحی استراتژیک و مدیریت ریسک احتمال شکست را به حداقل رساند.

انواع ریسک

چه در سازمان تجاری و چه در زندگی روزمره همیشه و در همه حال با پدیده ریسک طرف هستیم. و بدون توجه و سنجش ممکن است سرمایه و یا یک چیز با ارزشی را از دست بدهیم.

در حوزه اقتصاد بیشتر بر روی دو محور ریسک در تصمیم گیری و ریسک در سرمایه گذاری تمرکز می شود که خود شامل زیر شاخه های متعددی هستند.

بطور مثال ریسک تولید، ریسک مالی، ریسک خرید، ریسک فروش، ریسک تکنولوژی و …

هدف در مدیریت ریسک

به حداقل رساندن اختلاف بازه واقعی با بازه پیش بینی شده هدف اصلی مدیریت ریسک است. محاسبه ریسک نیاز به اطلاعات تاریخی دارد و هر چقدر اطلاعات بیشتر و دقیق تری جمع آوری شود درصد ریسک کاهش پیدا می کند. 

ریسک نیروی انسانی با محاسبه رفتار های روانشناسی و مدل سازی قابل استخراج است. این نوع مطالعه برای محاسبه ریسک سرمایه گذارانی که تمایل به ایجاد یک کسب و کار جدید دارند بسیار با اهمیت است.

محاسبه ریسک

در سازمان های تجاری عوامل بیرونی و داخلی بر روی ریسک تاثیر گذار است.

مرکز تبادل علم و تکنولوژی ایران با مطالعه دقیق کلیه عوامل تاثیر گذار بر روی هدف شما ریسک واقعی را تحلیل و محاسبه می کند و در اختیار شما جهت تصمیم گیری قرار می دهد. 

 

خدمات مرکز علم و تکنولوژی ایران

مرکز علم و تکنولوژی ایران به صورت آماده ارایه خدمات مشاوره ای به کلیه کسب و کار های کوچک و بزرگ است. استخدام مشاور مالی برای سازمان های پر هزینه است از این رو مشاورین مرکز علم و تکنولوژی به صورت خصوصی و دوره ای آماده ارایه خدمات مشاوره مالی و تهیه گزارش های تحلیل صورت های مالی برای شما هستند.

فعالیت ها

دیگر فعالیت های مرکز تبادل علم و تکنولوژی ایران را بررسی نمایید
تحلیل ریسک سرمایه

تحلیل ریسک سرمایه

مشاور استارت آپ

مشاور استارت آپ

مشاور ایجاد کسب و کار

مشاور ایجاد کسب و کار

مشاور مالی

مشاور مالی

توسعه و رشد کسب و کار

توسعه و رشد کسب و کار

ادغام و جذب

ادغام و جذب