ادغام و جذب

ادغام و جذب

زمانی که دو بنگاه تجاری با توافق و تمایل یکدیگر اقدام به ترکیب شرکت و ایجاد یک ساختار جدید داشته باشند. در این شرایط عملیات کاری این دو شرکت ادغام می شود و شرکت بزرگتر شرکت کوچکتر را تحت کنترل قرار می دهد. ادغام شرکت انواع مختلفی دارد برای مثال:

اداغام ساده: که دو یا چند شرکت سهامی با هم ترکیب می شود و به یک واحد تبدیل می شوند در این حالت یک شرکت ادغام کننده کلیه دارایی‌ها و اموال شرکت جذب شده را تملک می‌کند و نیز مسئولیت کلیه دیون و تعهدات شرکت را می‌پذیرد. ادغام شرکت یک فرایند بسیار حساس است و نیاز به مطالعه دقیق صورت های مالی سال های گذشته و ساختار بنگاه تجاری دارد.

اداغام ترکیبی: در این شرایط دو شرکت سهامی با یک دیگر ادغام می شوند و یک شرکت سهامی جدید ایجاد می کنند و شرکت قدیم خود را منحل می کنند. ترکیب شرکت باعث به اشتراک گذاری کلیه منابع و دارایی ها به یکدیکر می شود در این حالت ترکیب شرکت باعث تبدیل دو شرکت کوچک به یک شرکت بزرگ می شود.

خدمات قابل ارایه

ارزشیابی دارایی ها مشهود و نامشهود

 

مطالعه وضعیت سود دهی و کارایی
 مطالعه ساختار سازمانی
 قیمت گذاری
پیشنهاد کسب و کار برای جذب کردن
پیشنهاد کسب و کار برای ادغام شدن
برآورد استهلاک دارایی های
محاسبه ریسک
مشاور و حضور در جلسات

خدمات مرکز علم و تکنولوژی ایران

مرکز علم و تکنولوژی ایران به صورت آماده ارایه خدمات مشاوره ای به کلیه کسب و کار های کوچک و بزرگ است. استخدام مشاور مالی برای سازمان های پر هزینه است از این رو مشاورین مرکز علم و تکنولوژی به صورت خصوصی و دوره ای آماده ارایه خدمات مشاوره مالی و تهیه گزارش های تحلیل صورت های مالی برای شما هستند.

فعالیت ها

دیگر فعالیت های مرکز تبادل علم و تکنولوژی ایران را بررسی نمایید
تحلیل ریسک سرمایه

تحلیل ریسک سرمایه

مشاور استارت آپ

مشاور استارت آپ

مشاور ایجاد کسب و کار

مشاور ایجاد کسب و کار

مشاور مالی

مشاور مالی

توسعه و رشد کسب و کار

توسعه و رشد کسب و کار

ادغام و جذب

ادغام و جذب