مدیریت بهره وری

بهره‌وری علمی است که در کسب و کار های برای بدست آوردن حداکثر سود ممکن، با بهره‌گیری و استفاده بهینه از نیروی کار، توان، استعداد و مهارت نیروی انسانی، زمین، ماشین، پول، تجهیزات، زمان، مکان و… استفاده می شود.

برای مدیریت بهره وری در دوره های کوتاه مدت نسب کاری که انجام شده به کاری که باید انجام می شود تحلیل می شود.

بهره وری رابطه مستقیمی با کارایی و اثر بخشی در بنگاه های تجاری دارد.

گزارش بهره وری مرکز تبادل علم و تکنولوژی ایران شامل عنوانین نیز می شود:

 • مطالعه ساختار سازمان
 • مظالعه ساختار تولید و ارایه محصول
 • مطالعه صورت های مالی
 • مطالعه چرخه خرید و فروش
 • مطالعه نیروی انسانی
 • مطالعه حاکمیت شرکت
 • محاسبه نقطه سر به سر تولید و ارایه خدمات
 • محاسبه نقطه سر به سر درآمد و هزینه
 • محاسبه نقطه سر به سر منابع
 • محاسبه نقطه سر یه سر منابع انسانی
 • محاسبه اثر بخشی
 • محاسبه کارایی
 • محاسبه بهره وری
 • پیشنهاد ها برای اصلاح و مدیریت

تضمین رضایت مشتری

ارایه گزارش تحلیل سرمایه گذاری همراه با تضمین رضایت مشتری خواهد بود

گزارش استاندارد

کلیه گزارش ها بر اساس منابع معتبر داخلی و خارجی تهیه و تنظیم شده اند. فرمول محاسبه ریسک و فرصت بر پایه علوم دانشگاهی و استاندارد است.

خدمات ما

ما بهترین خدمات را به شما ارائه میدهیم.