سیستم های مالی

سیستم های مالی یکی از مهترین ابزار مورد نیاز برای تمام کسب و کار های می باشد. اصلا مهم نیست که چقدر آن کسب و کار کوچک و یا بزرگ باشد، داشتن یک سیستم مالی استاندارد برای برنامه ریزی، کنترل، و مدیریت بهره وری یک الزام است و نمی توان از آن صرف نظر کرد.

 

تهیه یک سیستم مالی مناسب نیاز به مطالعه دارد و در بعضی از شرایط سیستم های مالی باید برای یک صنعت خاص به صورت سفارشی تهیه شود.

مرکز تبادل علم و تکنولوژی ایران با مطالعه ساختار کسب و کار شما سیستم مالی مناسب را پیشنهاد می دهد.

همچنین این مرکز قادر خواهد بود سیستم مالی سفارشی برای کسب و کار شما تولید کند.

تضمین رضایت مشتری

ارایه گزارش تحلیل سرمایه گذاری همراه با تضمین رضایت مشتری خواهد بود

گزارش استاندارد

کلیه گزارش ها بر اساس منابع معتبر داخلی و خارجی تهیه و تنظیم شده اند. فرمول محاسبه ریسک و فرصت بر پایه علوم دانشگاهی و استاندارد است.

خدمات ما

ما بهترین خدمات را به شما ارائه میدهیم.