درباره مرکز تبادل علم و تکنولوژی ایران

ایده تشکیل مرکز علم و تکنولوژی ایران در سال 1396 توسط ضیاء مفاخر شکل گرفت. هدف از تاسیس این شرکت برآورد کردن کلیه بستر های فوق تخصصی در حوزه تکنولوژی و تلاش برای توسعه بنیادی شرکت ها و کارخانجات است. شرکت با ارایه راه حل های عملی مطابق به آخرین دست آورد های علمی و استفاده از نیروی های انسانی داخلی و خارجی تحصیل کرده اقدام به مدل سازی طرح های توسعه و ارایه راه حلهای اساسی برای صنعت ها و یا شرکت های تجاری خواهد نمود.

به بیان دیگر، هدف مرکز علم و تکنولوژی ایران افزایش بهره وری کلیه بنگاه های اقتصادی جهت افزایش کارایی در تولید، کاهش هزینه و در نهایت افزایش سود است.


درباره مدیر عامل

ضیاء مفاخر

دکترا مدیریت از دانشگاه بارسلونا اسپانیا،

ارشد مالی از دانشگاه گرفیت استرالیا،

ارشد مدیریت اجرایی،

مدیرمالی شرکت زما،

مدیر عامل شرکت کنسول های ایران،

مشاور مالی و اقتصادی،

مدرس ریسک و سرمایه گذاری،


صنعت مرکز تبادل علم و تکنولوژی ایران

مرکز تبادل علم و تکنولوژی ایران در کلاس صنایع تکنولوژی و دانش بنیان طبقه بندی می شود. استفاده از تکنولوژی های نوین برای هر اقتصادی اجتناب ناپذیر است. صنعت تکنولوژی در ایران مطابق با دیگر بازار های جهانی در مرحله رشد است. مرکز تبادل علم و تکنولوژی ایران اقدام به کشف نیاز سازمان تجاری برای افزایش بهره وری کرده و مطابق آن راه حل عملی ارایه خواهد کرد. استفاده از یک زنجیره تامین داخلی و خارجی مزیت نسبی این شرکت است.