تحلیل سرمایه گذاری

سرمایه گذاری به معنی اختصاص پول یا سرمایه به یک هدف خاص برای حصول درآمد یا سود اضافی در زمان آینده است. اهداف سرمایه گذاری می تواند بصورت کوتاه مدت و بلند مدت و یا حتی ترکیبی از دو باشد که هر کدام شرایط ریسک پذیری و آورده مخصوص خود را دارد.

تمام سرمایه گذاری ها به مسائل مالی و دریافت درآمد و یا سود محدود نمی شود و می تواند شامل سرمایه گذاری های اجتماعی به منظور ارتقا سطح رفاه، محیط، و مسایل نیکوکارانه باشد.

امروزه سرمایه گذاری به یک علم بسیار پیچیده تبدیل شده است و با وجود طیف وسیعی از خدمات و کالا ها از طرف رقبا و جلوگیری از هدر دادن اصل سرمایه و زمان نیاز به سنجش و تحلیل هر گونه سرمایه گذاری قبل از ورود و امضای قرار داد می باشد.

 

گزارش تحلیل سرمایه گذاری:

یک گزارش مطالعاتی و تحقیقاتی در راستای هدف سرمایه گذاری است. این گزارش به وضوح موقعیت طرح پیشنهادی یا هدف سرمایه را مشخص می کند و از ریسک و فرصت های آنها پرده برداری می کند. می توان گفت دریافت گزارش تحلیل سرمایه گذاری قبل از علم سرمایه گذاری به عبارتی قبل از تخصیص پول بسیار حیاتی است و با صرف هزینه بسیار پایینی در مقابل شکست و از بین رفتن سرمایه بیمه خواهید شد.

 

خدمات تحلیل سرمایه گذاری شامل موارد زیر می شود:

در حوزه تولید کالا و خدمت

 • مطالعه محصول و یا خدمت
 • مطالعه محصولات و یا خدمات مشابه
 • مطالعه صنعت و وسعت بازار
 • بررسی تکنولوژی مورد نیاز
 • بررسی امکانات موجود صاحب پروژه
 • بررسی منابع مالی
 • مطالعه بازار
 • پیش بینی سطح تولید و یا اریه خدمات و فروش
 • محاسبه ریسک سرمای گذاری
 • محاسبه برگشت سرمایه
 • محاسبه نقطه سر به سر
 • محاسبه هزینه فرصت از دست رفته

در حوزه ایجاد کسب و کار

 • مطالعه اهداف کسب و کار
 • مطالعه ساختار سازمانی
 • مطالعه بازار و رقبا
 • مطالعه صنعت
 • پیش بینی سود و زیان
 • محاسبه نقطه سر به سر
 • محاسبه برگشت سرمایه
 • محاسبه ریسک سرمایه گذاری
 • محاسبه هزینه فرصت
 • بررسی دیدگاه اقتصادی کسب و کار

در حوزه خرید سهام

 • بررسی شرایط فردی 
 • بررسی اهداف فردی
 • بررسی شرایط اقتصادی
 • معرفی و پشنهاد سبد های سرمایه گذاری

در حوزه ایجاد کسب و کار

 • مطالعه اهداف کسب و کار
 • مطالعه ساختار سازمانی
 • مطالعه بازار و رقبا
 • مطالعه صنعت
 • پیش بینی سود و زیان
 • محاسبه نقطه سر به سر
 • محاسبه برگشت سرمایه
 • محاسبه ریسک سرمایه گذاری
 • محاسبه هزینه فرصت
 • بررسی دیدگاه اقتصادی کسب و کار

در حوزه خرید سهام

 • بررسی شرایط فردی 
 • بررسی اهداف فردی
 • بررسی شرایط اقتصادی
 • معرفی و پشنهاد سبد های سرمایه گذاری

 

در حوزه خرید سهام

 • بررسی شرایط فردی 
 • بررسی اهداف فردی
 • بررسی شرایط اقتصادی
 • معرفی و پشنهاد سبد های سرمایه گذاری

خدمات ما

ما بهترین خدمات را به شما ارائه میدهیم.