تامین مالی

تامین مالی یکی از متداول ترین فرآیند های هر کسب و کاری است که برای تهیه منابع مالی جهت رشد و توسعه فعالیت های تجاری و یا خرید دارایی استفاده می کنند. 

تامین مالی روش های متعددی دارد که یا به صورت بدهی و یا سرمایه در صورت های مالی حساب می شود.

جذب منابع مالی از طریق بدهی ریسک بالاتری دارد به دلیل اینکه صاحب کسب و کار متعهد به بازپرداخت اصل پول به اضافه سود به سرمایه گذار است.

جذب منابع مالی از روش سرمایه که عمدتا فروش بخشی از سهام شرکت در ازای پول نقد است صورت می گیرد. و در مقایسه با تامین مالی از طریق بدهی ریسک کمتری دارد.

 

گزارش تامین مالی معمولا شامل سرفصل ها زیر می باشد:

 • بررسی کلیه هزینه های انجام شده
 • بررسی آورده کلی شرکاء
 • بررسی موقعیت های کلی شرکاء
 • بررسی میزان دارایی ثابت
 • بررسی میزان دارایی جاری
 • بررسی مقدمات استهلاک بر انواع دارایی
 • بررسی وضعیت پروژه
 • بررسی استراتژیک اجرایی (مرحله ای)
 • محاسبه ارزش اولیه پروژه
 • تعریف سهام اولیه
 • محاسبه سهام هر یک از شرکاء
 • بررسی ارزش گذاری ثانویه
 • محاسبه سهام هر یک از شرکاء بعد از تامین مالی
 • محاسبه قیمت هر سهم برای فروش به سرمایه گذاران
 • تعریف سهام ثانویه

تضمین رضایت مشتری

ارایه گزارش تحلیل سرمایه گذاری همراه با تضمین رضایت مشتری خواهد بود

گزارش استاندارد

کلیه گزارش ها بر اساس منابع معتبر داخلی و خارجی تهیه و تنظیم شده اند. فرمول محاسبه ریسک و فرصت بر پایه علوم دانشگاهی و استاندارد است.

دیگر خدمات ما

ما بهترین خدمات را به شما ارائه میدهیم.