استراتژیک اجرایی

تهیه استراتژیک برای رسیدن به اهداف تجاری بسیار با اهمیت است و همچنین استراتژیک نقشه رفتاری کسب و کار را مشخص می کند.

استراتژیک در کسب و کار انواع مختلفی دارد برای مثال:

استراتژیک بازاریابی: که نقشه معرفی کالا، برند، قیمت، رفتار مصرف کننده، رفتار رقبا را برسسی و برنامه ریزی می کند.

استراتژیک اجرایی: که نقشه رسیدن به هدف سازمانی را مشخص می کند. رفتار نیروی انسانی، کنترل هزینه، شرایط خرید و فروش.

استراتژیک عملیاتی: برنامه تولید و ارایه خدمات را طراحی می کند بر اساس سیاست های تولید، خدمات، کیفیت، هزینه، نیروی انسانی.

 

عملیات طراحی استراتژیک بر پایه اطلاعات کمی و کیفی است لذا مرکز تبادل علم و تکنولوژی ایران نیاز دارد به اسناد مالی سازمان تجاری دسترسی داشته باشد و پس از مطالعه و تحلیل اطلاعات استراتژیک مورد نظر کسب و کار را طراجی کند.

تضمین رضایت مشتری

ارایه گزارش تحلیل سرمایه گذاری همراه با تضمین رضایت مشتری خواهد بود

گزارش استاندارد

کلیه گزارش ها بر اساس منابع معتبر داخلی و خارجی تهیه و تنظیم شده اند. فرمول محاسبه ریسک و فرصت بر پایه علوم دانشگاهی و استاندارد است.

خدمات ما

ما بهترین خدمات را به شما ارائه میدهیم.