ارزشیابی تجاری

ارزشیابی کسب و کار یک فرایند بسیار عمومی برای هر کسب و کاری است. مرکز تبادل علم و تکنولوژی ایران با مطالعه دقیق صنعت و رقبا موقعیت کسب و کار شما را ارزشیابی می کند. همچنین با مطالعه صورت های مالی سالیانه گذشته ارزش فعلی را اعلام می کند.

ارزشیابی معمولا برای شرایط زیر شکل می گیرد:

  • برای ادغام و یا واگذاری کسب و کار
  • برای تعریف سهام
  • برای مشخص کردن حقوق سرمایه گذاران و درصد شراکت
  • برای جذب سرمایه گذار

تضمین رضایت مشتری

ارایه گزارش تحلیل سرمایه گذاری همراه با تضمین رضایت مشتری خواهد بود

گزارش استاندارد

کلیه گزارش ها بر اساس منابع معتبر داخلی و خارجی تهیه و تنظیم شده اند. فرمول محاسبه ریسک و فرصت بر پایه علوم دانشگاهی و استاندارد است.

خدمات ما

ما بهترین خدمات را به شما ارائه میدهیم.